Pokušajte omogućiti drugima da sami rade na svojim poteškoćama u životu, otpustite osjećaj da ste vi jedini koji im mogu pomoći.

Vaš ego insistira da vi intervenirate, da se uplićete, dok vaše Više Sebstvo želi da iskusite mir i harmoniju.

Odaberite ovo drugo!

Dozvolite Višem Sebstvu da vlada, prepustite drugim ljudima priliku da rade na sebi, ne morate uvijek biti u pravu!

Dr Wayne Dyer

7 300×600 CENTAR