Dobro učinjeno bilo gdje je dobro učinjeno svugdje. Za promjenu, počni razgovarati s ljudima, umjesto da samo prođeš pokraj njih kao da su kamenje koje nije bitno. Dokle god dišeš, nije kasno za učiniti nešto dobro.

“Pokušaj biti duga u nečijem oblaku” – Maya Angelou

Iako ne možemo ljude spasiti od njihove boli, svi mi imamo moć utjecati jedni na druge na pozitivan način. Svatko od nas ima moć dati nekome nešto smisleno što može promijeniti njihov život.

Biti duga u nečijem oblaku znači njegovati ljubaznost kao svakodnevnu praksu u životu. To podrazumijeva usklađivanje sa srcem, prakticiranje empatije i korištenje te empatije za povezivanje s ljudima oko nas na smislen način. Svi imamo priliku biti nečija duga.

“Naučila sam da će ljudi zaboraviti ono što ste rekli, ljudi će zaboraviti ono što ste učinili, ali ljudi nikada neće zaboraviti kako su se zbog vas osjećali.” – Maya Angelou


Widget not in any sidebars

Odabrati živjeti s mjesta ljubavi i ljubaznosti prema drugima, jedan je od najvećih darova koji možeš dati svijetu i sebi.

Ne samo da ćeš utjecati na druge na pozitivan način, nego ćeš i sebi dati svrhu izvan vlastitih potreba, koja donosi ispunjenje i na kraju sreću i za tebe. Kada smo ljubazni prema drugima, učimo da se računamo, da smo moćni, a ono što svakodnevno radimo stvarno ima utjecaj na svijet oko nas.

Kako možeš danas prakticirati više ljubaznosti u svom životu?

Podijeli svoje ideje u komentarima u nastavku.

Pripremio: Dario Duišin Džunić