“Nesvjestan život nije vrijedan življenja.” – Sokrat

Danas raste tendencija prema cjelovitom načinu života s fokusom na kvalitetu, a ne kvantitetu.

Ulazimo u period gdje ćemo vidjeti porast fokusa na osobni razvoj i doprinos društvu.

Ljudi žive ovako već desetljećima, ali ipak za većinu je i dalje izazov uravnotežiti posao sa svojim načinom života.

Značenje života je nedostižno u bogatoj ponudi zabave koju 21. stoljeće nudi.

Tehnološki napredak nudi zabavu i mogućnosti koji do prije nekoliko desetljeća nisu postojale.

Vježbajte kako biti prisutan u trenutku i osjetite podražaje, osjećaje i emocije koje svaki trenutak nudi.

Naši potencijali su neograničeni, ali potrebno je postati svjestan da naš život čine naše navike i trebamo ih provjeriti.

atma.hr


Widget not in any sidebars


Widget not in any sidebars