Oslobodite se predrasuda!

Predrasude dolaze iz tretiranja vašeg uma kao iznajmljenog prostora za vjerovanja i misli drugih ljudi!

Protulijek za otrovne predrasude je u zaustavljanju vašeg ega i slušanjem višeg Sebstva.

Ako to učinite, naučiti ćete da nitko na ovoj planeti nije poseban u očima Boga, baš kao što nitko nije ni ne-poseban.

Mi smo svi djeca Božja, nema posebnih i nema odbačenih!

Svi smo jedno.

Ovo je ‘uni-verse’. Una – jedan, verse – pjesma. Svi smo jedno.

Nemamo potrebe misliti da smo posebni, jer ako to činimo, odmah je netko drugi manje poseban.

Ako smo svi posebni, onda nam i ne treba ta riječ koje bi nas definiralo, odvojilo.

Poseban je riječ koju treba vaš ego. Vaš ego vam ovdje nije potreban.

Dr Wayne Dyer


Widget not in any sidebars