Iz vlastitih problema, slabosti, neuspjeha, žaljenja i pogreški možete učiti ako ste voljni ili biti kažnjeni ako niste.

Zato učite iz njih, svaki dan.

Neka vam sve bude učitelj.

Ako žalite za nekim odlukama koje ste donijeli u prošlosti, prestanite biti tako strogi prema sebi.

Postupili ste najbolje što ste mogli sa znanjem koje ste tada imali.

Donijeli ste odluke mlađim umom.

Da te iste odluke trebate donijeti s mudrošću koju imate danas, postupili biste drugačije.

Stoga se prestanite gristi.

Vrijeme i iskustvo na divan nam način pomažu da rastemo i učimo kako bismo danas donosili bolje odluke, i za sebe i za one do kojih nam je stalo.


Widget not in any sidebars