Dok prakticiramo svjesno disanje, naše mišljenje će se usporiti i mi se zaista možemo odmoriti. Veći dio vremena provodimo razmišljajući previše, a svjesno disanje nam pomaže da budemo smireni i opušteni. Pomaže nam da ne razmišljamo toliko puno, da se oslobodimo tuge iz prošlosti i brige o budućnosti.

Svjesno disanje nas osposobljava da budemo u kontaktu sa životom, koji je divan u sadašnjem trenutku. Naravno, mišljenje je korisno, ali priličan broj naših misli je beskoristan. To je kao da svatko od nas u svojoj glavi ima CD koji je danonoćno uključen. Mislimo o ovome, mislimo o onome, i teško nam se zaustaviti. CD zaustavljamo pritiskom na gumb. Ali, nemamo gumb za razmišljanje. Možemo biti toliko zaokupljeni razmišljanjem i brigom da ne možemo spavati.

Ako zatražimo od liječnika tablete za spavanje, one mogu pogoršati situaciju, jer se za vrijeme takvog spavanja u stvari ne odmaramo. A ako nastavimo koristiti takve tablete, možemo postati ovisni. Uz to, i dalje živimo napeti i imamo noćne more. Prema metodi svjesnog disanja, kada udišemo i izdišemo mi prestajemo misliti jer izgovaranje “uzdah” i “izdah” nije razmišljanje, to su riječi koje nam pomažu da se koncentriramo na disanje. Ako ovako dišemo par minuta, primijetit ćemo da smo osvježeni.

Oporavljamo se i postajemo prijemčivi za lijepe stvari u sadašnjem trenutku. Kada smo u kontaktu s osvježavajućim, smirujućim i ljekovitim elementima u nama i našoj okolini, možemo naučiti kako njegovati i štititi te elemente. Ovi elementi mira su nam dostupni u bilo koje vrijeme.

Thich Nhat Hanh


Widget not in any sidebars