U ovom svijetu postoji toliko puno načina na koje možemo provoditi svoje vrijeme. Ono što zapravo određuje sudbinu svake duše je izbor na koji način odlučujemo iskoristiti svaki dragocjeni trenutak koji imamo.
Prema Bhagavad-giti i ostalim vedskim spisima, sudbina je neizbježna, ali mi smo ti koji je stvaramo. Zakon prirode je da za svaku akciju postoji i jednaka odgovarajuća reakcija. Postoji izreka: „Što ide gore mora pasti dolje.“ To je zakon, to nije stvar našeg mišljenja, ne ovisi o našoj učenosti, niti je stvar toga koliko smo tomova literature napisali da bi iznijeli svoje mišljenje, već je to zakon prirode. Za svaku akciju postoji i jednaka odgovarajuća reakcija. Taj je zakon suptilniji od sličnog koji važi u domeni fizike jer se odvija na platformi suptilne materijalne prirode. Moć naših misli, moć naših osjećaja, utječe na svijet. Što onda reći o moći našeg govora i našeg djelovanja?

Ljudski se život razlikuje od onoga nižih vrsta jer ljudsko biće ima moć odrediti smjer svog života. Niže vrste živih bića nemaju tu moć, one jednostavno djeluju na osnovu prohtjeva prirode određenog tijela u kojem žive. Čovjek može raditi svašta. Može biti moralan ili nemoralan, pošten, nepošten, ponizan, egoističan… Mi imamo tu moć, a uz moć dolazi i odgovornost.
Koz povijest možemo vidjeti da ljudi koji imaju veliku moć mogu donijeti puno dobra svijetu ili biti odgovorni za strašne destrukcije. Razlika između odraslog roditelja i malog djeteta je moć – moć inteligencije, moć diskriminacije. Stoga, ako imate dijete, imate veliku odgovornost da ga zaštitite, da se brinete o njemu i da ga vodite. Na sličan način, mi imamo veliku moć slobodne volje u ovom ljudskom tijelu i s njome dolazi velika odgovornost. Stoga postoji reakcija za svaki naš odabir. Nakupina tih djela i riječi koje odlučujemo napraviti i izreći je ono što određuje našu sudbinu.

Situacija u kojoj se trenutno nalazimo proizvod je izbora koje smo napravili u prošlosti, a način na koji odabiremo djelovati u tim situacijama je ono što određuje našu budućnost. Ne samo u ovom životu, već i u životima nakon ovog.

Sve je u našem djelovanju, u svakom trenutku, ovisno o izborima koje napravimo.

Radhanath Swami