Oslobodite se materijalnih stvari, počevši od danas!

Dok to činite, manje energije ćete trošiti na daljnjem zgrtanju, osiguravanju, pomicanju te gomile unaokolo.

Što ste manje privučeni svojim stvarima, a više posvećeni bezuvjetnom dijeljenju s drugima, imati ćete mirniji život.

Razmotrite koliko stvari biste mogli danas pokloniti, stvari koje više ne koristite.

Pokušajte ne pitati ništa za uzvrat i ne recite nikome da ste to učinili!

Samo dajte bez da dobijete, dajte, radi oslobođenja tereta sa vaše duše od svih tih materijalnih stvari koje više ne trebate.

Dr Wayne Dyer