U životu naučite kriviti svoje roditelje, učitelje, mentore, obrazovni sustav, vladu itd., ali nikada sebe.

Zar ne?

Nikada, baš nikada, niste vi krivi…

TO JE POGREŠNO!

Krivnja je uvijek vaša jer ako se želite promijeniti, ako želite ići dalje i nastaviti sa svojim životom, vi ste jedina osoba koja to može učiniti.

To je VAŠ potez. To je VAŠA odgovornost. Prihvatite je!

“U konačnici, vi ste isključivo odgovorni za svoj uspjeh i neuspjeh. I što prije to shvatite, prihvatite i integrirate u svoju radnu etiku, počet ćete biti uspješni. Dokle god krivite druge zbog toga što niste tamo gdje želite biti, biti ćete neuspjeh.” – Erin Cummings


Widget not in any sidebars