Jednom je jedan svetac šetao prirodom i dok je prolazio pokraj malog sela prišla mu je uplakana žena preklinjući ga dođe pomoći bolesnom djetetu…Otišao je u selo i gomila se okupila oko njega jer je takva osoba bila rijedak prizor. Donijeli su mu bolesno dijete, a on je iznad njega izgovorio molitvu.

“Zar stvarno misliš da će mu tvoja molitva pomoći kad ni medicinska skrb to nije uspjela?” – uzviknuo je čovjek iz okupljene gomile.

“Što ti znaš o ovim stvarima!? Ti si jedna obična budala!” – odgovori svetac čovjeku.

Čovjek se strašno naljutio i njegovo je lice pocrvenjelo te je počeo kiptati.

Taman je htio nešto reći te potrčati i napasti sveca, ali mu je on prišao i rekao: “Ako jedna riječ ima toliku snagu da te učini tako ljutitim i crvenim, zašto ne bi neka druga imala moć da izliječi?”

I tako je toga dana svetac izliječio dvoje ljudi.