Nitko od nas neće odavde otići živ pa se stoga prestanite tretirati kao da ćete tu biti vječno.

Jedite ukusnu hranu.

Šetajte na suncu.

Skočite u more.

Izrecite istinu koju nosite u srcu kao skriveno blago.

Budite blesavi.

Budite ljubazni.

Budite čudni.

Nemate vremena ni za što drugo.

Sir Anthony Hopkins


Widget not in any sidebars


Widget not in any sidebars