Prvo sam umirao od želje da završim školu i krenem na fakultet.

Onda sam umirao od želje da završim fakultet i počnem raditi.

Onda sam umirao od želje da se oženim i imam djecu.

Onda sam umirao od želje da djeca odrastu kako bi se vratio poslu.

Onda sam umirao od želje da odem u mirovinu.

A sada umirem i odjednom shvaćam da sam zaboravio živjeti.

Widget not in any sidebars