Novac je energija, što znači da možete kupiti energiju svojom gotovinom. Ono što je bitno znati u vezi s tim je da, ako ste štedljivi, brinete o svom novcu, držite balans, tada uvijek imate ovu energiju na svom bankovnom računu, energiju od koje možete živjeti.

Nasuprot tome, ako tratite ovu energiju, tada ometate vlastiti opstanak. Nije vam u cilju da razbacujete svoj novac.

U suštini, želim vam pokazati da je ovo bitan uvid u prirodu našeg zdravlja, biologije i svijeta koji stvaramo, što treba cijeniti. Naš biološki sustav, stanice se uzdaju u energiju. Bez energije nema života. U suštini imate energetski proračun koji vam daje život.
Zapravo, energija u tijelu se nalazi u “kovanicama” koje nazivamo ATP (adenozin trifosfat) – molekulama koje predstavljaju “energergetsku valutu”. Biolozi ATP nazivaju “molekulske pretvorbe” za unutar ćelijski transfer energije. Važnost ATP-a je sljedeći, kao što se kod automobila za njihovo pokretanje koristi gorivo, tako se ljudsko tijelo pokreće uz pomoć ATP-a. Tako da bi ostali život, moramo imati zalihe ATP-a. Tako reći, vi imate “bankvoni račun” ATP-a u svom tijelu.

Pitanje je kako koristiti taj ATP –  i evo bitne činjenice: 25% energije vašeg tijela se koristiti samo za rad mozga. Tako možemo usporediti rad mozga s radom mišića maratonskog trkača. To znači da su rad mozga i rad mišiće otprilike isti. Ovo je bitno jer trebate znati da dok koristite mozak, tj. dok mislite vi koristite energiju.

Odgovor zašto je ovo bitno je jednostavan. Način na koji koristimo misli nije nužno produktivan. U stvari, naše “investicije” misli su ponekad kontraproduktivne jer takve misli kreiraju realnost koju mi ​​tada moramo prevazići. U suštini govorim da trebamo postati svjesni naših misli.

Misli predstavljaju energetsku valutu. Svaki put kad imate misao vi koristite energiju. Ako bih vam dao čekove koji upućuju na vaš bankovni račun, naravno da nećete taj novac dijeliti svakome tko vam je simpatičan. To ne radite, jer je traćenje novca u suštini traćenje vašeg života. Postajete štedljivi kada dobijete čekovnu knjižicu. Pokušavam vam reći da imate energiju u svom tijelu, energiju koja vas drži živima.

Kada počnete koristiti energiju kao kada pišete čekove od kojih znate da nisu korisni, to je isto kao da razbacujete svoj novac.

Moja knjiga “Biologija vjerovanja” otkriva kako naše misli kreiraju našu realnost. I ako počnete investirati u misli koje su kontraproduktivne i izazivaju strah, brigu i sve ostale misli koje su negativne, shvatite ovo: ne samo da trošite energiju na ovakve misli, već će takve misli i postati vaša realnost. Ono na što ste usredotočeni mislima, mozak će manifestirati kao realnost.

Citirat ću Bhagavan Dasa koji je rekao: “Briga je molitva za ono što ne želite. Prestanite brinuti!” Razmislite o tome. Kada brinete u svojim mislima zadržavate objekte koji vas i dalje zabrinjavaju, a što više su vam u umu, to ih on više pretvara u stvarnost.
Moja poruka bi bila da postanete energetski štedljivi s vašim novcem i tijelom. Vaše misli koriste energiju, vaša interakcija sa životom koristi energiju. Ako želite preživjeti morate shvatiti jednu jednostavnu činjenicu: za sve što u životu radite ulažete energiju. Stoga, osvrnite se na to što radite u životu.

Jer ako ulažete energiju u stvari u ovom svijetu koje ne možete promijeniti, to je isto kao da razbacujete svoj novac koji više nikad nećete vidjeti. Razmislite o ovoj vrlo interesantnoj realnosti.

Zamislite da imate ovu energetsku čekovnu knjižicu i da svaki put kada hoćete upotrijebiti energiju upitate sebe hoće li vam korištenje te energije unaprijediti život ili ćete samo protratiti energiju. Kada bih ulazio u političke rasprave s ljudima u kojima bih iskoristio svu svoju energiju, bi li promijenio svijet? Ne.

Hoću li iskoristiti svu svoju energiju pokušavajući uvjeriti druge ljude da promjene način života kako bi oni bili zdraviji, a oni nisu spremni na to? Time bih samo tražio energiju. Zato se svaki put zapitajte kada imate neku misao, hoće li vam taj trošak energije unaprijediti ili unazaditi život.

Počet ćete shvaćati na koji način usmjeravate vaše akcije, misli, usmjeravat ćete energiju u stvari koje unapređuju vaš život, stvari koje vam omogućuju opstanak, i iznad njega – napredak.

Činjenica je da se suočavamo s teškim vremenom. Što više misli posvetite negativnim aspektima, strahu, ne samo da tratite energiju, već kao što sam napisao u “Biologiji vjerovanja”, ove negativne misli, stresovi, u stvari, ugrožavaju imunološki sustav i dovode do same bolesti.

Živite od proračuna od kojeg u stvari ovisi vaš život i ako hoćete koristiti svoj proračun mudro, svojim mislima, energijom i novcem podržite one stvari koje će unaprijediti vaš život i društvo u kojem živite i evoluciju u koju ulazimo, umjesto da podržavate borbu protiv starog sustava koji se raspada. Ovo je prilika da izađete iz tog sustava i izgradite nešto što je više održivo, nešto s čim svi možemo živjeti, što će nam svima pružiti napredak.

Bruce Lipton, zakonprivlacnosti