Ne možemo kontrolirati način na koji će se ljudi ophoditi prema nama niti situacije u kojima ćemo se naći.

Ne možemo iskontrolirati sve što će nam se dogoditi, ali možemo kontrolirati svoju reakciju na situacije u kojima se nađemo.

Sve u životu ima svoje pozitivne i negativne aspekte. Život zahtjeva pronalaženje balansa između onoga što možemo kontrolirati i onoga što ne možemo. Ovisno o tome kako reagiramo možemo u nekoj mjeri i ocijeniti stupanj svoje životne mudrosti.
Gautama Buddha je znao reći:

“Jednom sam prolazio kroz šumu i grana drveta pala je na mene. Što mislite? Trebam li kazniti tu granu jer me povrijedila i ranila me?”

Osoba kojoj je govorio, rekla je:

“Nema smisla kažnjavati granu, ona nije imala želju da te povrijedi niti je imala želju pasti na tebe. To je samo prirodna nesreća koja ti se dogodila pod stablom.”

Buddha je rekao:

“Ako me netko uvrijedi, u pitanju je ista stvar.

Ja sam se jednostavno našao tamo dok je netko bio pun bijesa. Da ja nisam bio tamo ta bi osoba bila ljuta na nekoga drugoga.

Kada ste u skladu sa svojom prirodom postajete neprobojni, postanete toliko iskristalizirani u sebi da vas ništa ne može uznemiriti.”