“Obrati pažnju na male stvari. Život se sastoji od malih stvari” – Eckhart Tolle

“Ponekad male stvari koje učiniš za druge zauzmu velike dijelove njihovih srca.”

“Uživaj u malim stvarima u životu, jer jednog dana ćeš se osvrnuti i shvatiti da su to bile velike stvari.” – Robert Brault

“Ako vodimo računa o malim stvarima, velike stvari se brinu same o sebi. Možeš imati više kontrole nad svojim životom, ako više obratiš pažnju na male stvari.” Emily Elizabeth Dickinson

“Imaj vjere u male stvari jer u njima leži velika snaga” – Majka Tereza

“Velike stvari se postižu serijom malih stvari.” Vincent van Gogh

“Male stvari koje napraviš kako treba su vjerojatno najveća tajna uspjeha.” – Coach John Wooden

 


Widget not in any sidebars