Postavite ovu afirmaciju na što više mjesta u vašoj okolini: ” U mom svijetu uvijek ide dobro!”

Bacite pogled što češće možete na ovu poruku tokom dana, i neka vas podsjeća da sve što se događa u vašem životu dolazi od Božanskog i sa lekcijom u sebi.

Ako se prepustite činjenici da zapravo živite u duhovnom svijetu kao duhovno biće i da imate iskustvo čovjeka – postati ćete svjedoci vašeg života i kao takav svjedok – kažite: “Sve je u redu, ovo nisu problemi s kojim moram biti preokupiran ili biti nervozan zbog njih, ja sam ovdje sada svjedok; promatrati ću ih, naučiti ću od njih i shvatiti da su svi u pravilnom redu, čak i oni koje ne razumijem ili ne volim.

U mom svijetu uvijek ide dobro!

Ako živite u duhovnom svijetu vi ste promatrač, a nikako forme, pregrade ili stvari koje nazivamo problemima!

Dr Wayne Dyer