Postoji samo jedan dan u tjednu – DANAS.

Postoji samo jedno vrijeme u danu – SADA.

Sve drugo postoji samo u iluziji o vremenu.

SADA je jedino što je stvarno. Sva tvoja sjećanja se događaju SADA. Ništa se nikada nije dogodilo u budućnosti i nije moguće da se išta dogodi u budućnosti.

Prošlost je način na koji Um daje identitet Egu. Budućnost je način na koji te Um drži podalje od sadašnjosti držeći ispunjenost na distanci.

Ego ne može preživjeti u sadašnjosti pa je pokušava izbjeći. Ispunjenost se može pronaći samo SADA. Tvoje pravo Ja je vječna svjesnost.

Ti si SADA.

Budi prisutan.!


Widget not in any sidebars