Postoji samo jedan dan u tjednu – DANAS.

Postoji samo jedno vrijeme u danu – SADA.

Sve drugo postoji samo u iluziji o vremenu. SADA je jedino što je stvarno.

Sva tvoja sjećanja se događaju SADA.

Ništa se nikada nije dogodilo u prošlosti i nije moguće da se išta dogodi u budućnosti.

Prošlost je način na koji Um daje identitet Egu. Budućnost je način na koji te Um drži podalje od sadašnjosti držeći ispunjenost na distanci. Ego ne može preživjeti u sadašnjosti pa je pokušava izbjeći.

Ispunjenost se može pronaći samo SADA.

Tvoje pravo Ja je vječna svijest.

Ti si SADA. Budi prisutan!

7 300×600 CENTAR