Sveti spisi kažu: “Daj ono čega imaš”. Ako imaš znanje, daj znanje. Ako imaš vrijeme, daj vrijeme. Ako imaš novac, daj novac. Daj ono čega imaš.

Nemojte pobrkati davanje s novcem. Nije suština u novcu. Spisi vam poručuju da date ono čega imate u izobilju. Nemaju svi novac. Svejedno, to ne znači da ne bi trebalo prakticirati KARMA JOGU. 

Potrebno je služiti, dati ono što imamo. Nekad ljudi imaju vrijeme, ili znanje i vještine, na primjer, da nauče nekog da više zaradi. To je to.

Prihod je ono što već imate. Kada date 10% od toga, vi već izražavate da niste vezani za novčani dio. To nevezivanje je odricanje.

Nevezivanje funkcionira, ono pomaže. Sve pomaže pod uvjetom da ste svjesni što je to. 

Mnogi ljudi mi kažu: “Nemam novca za dobrotvorne donacije.”

Ja kažem: “To je potpuno nerazumijevanje. Imaš vrijeme, znanje i vještine za dobrotvorni rad.

Dobrotvorni rad je nešto u čemu daješ ono čega imaš u izobilju, a ne ono što misliš da moraš uraditi.”

Autor: Mohanji
Izvor: 
Dejan Ćosić fb profil
Preuzeto sa: novasvest.com


Widget not in any sidebars