“Dvije su stvari beskonačne: svemir i ljudska glupost; s tim da za svemir nisam baš siguran.”

“Postoje samo dva načina da živite svoj život. Jedan je kao da ništa nije čudo. Drugi je kao da je sve čudo.”

“Dovoljno sam umjetnik da slobodno koristim moju maštu. Imaginacija je važnija od znanja. Znanje je ograničeno. Imaginacija okružuje svijet.”
“Ako nešto ne možeš objasniti šestogodišnjaku, ni sam to ne razumiješ.”

“Ako želite da vaša djeca budu inteligentna, čitajte im bajke. Ako želite da budu još inteligentnija, čitajte im još bajki.”

“Logika će vas odvesti od A do Z; mašta će vas odvesti posvuda.”

“Život je poput vožnje biciklom. Kako bi zadržali ravnotežu, morate se kretati.”

“Onaj tko nikad nije pogriješio, nikada nije pokušao ništa novo.”

“Sa svakim razgovaram na isti način, bilo da je on radnik koji odvozi smeće ili predsjednik sveučilišta.”

“Nikad nemoj pamtiti nešto što možeš potražiti.”

~ Albert Einstein