Briga je stvaranje nečega što ne želimo i brigom se opiremo prirodnom poretku stvari. Potpuno je neprirodna čovjeku. Tereti koje smo stvorili brigom neće nestati brigom.

Briga je tehnika koju smo stvorili kako bi popunili trenutke u svom životu. Ona imobilizira sadašnji trenutak. Sve što ti se dogodilo nije se dogodilo u prošlosti. Dogodilo se u sadašnjem trenutku. I sve što će ti se dogoditi, neće se dogoditi u budućnosti, dogodit će se u sadašnjem trenutku. Trenuci u kojima odabereš biti zabrinut ti oduzimaju sadašnjost. Sva zabrinutost je tvoj izgovor da izbjegneš život. Kad brineš postaješ neaktivan, ali onaj tko je aktivan odbija zaokupirati svoje dragocjene sadašnje trenutke zbog te beskorisne mentalne aktivnosti.

Nema smisla brinuti oko stvari nad kojima nemaš kontrolu, jer ako nemaš kontrolu nad njima – čemu briga? Također, nema smisla brinuti se o stvarima nad kojima imaš kontrolu, jer ako imaš kontrolu nad njima – čemu briga?. I to je sve oko čega je moguće brinuti se. Bilo da imaš kontrolu ili ne, briga je samo gubitak dragocjenih sadašnjih trenutaka.

Briga je gubljenje vremena. Ne mijenja ništa. Samo ti zaokupira um i krade sreću. Briga je zloupotreba mašte.