Znajte da ste vječno i svrhovito biće.

Budite sigurni i spokojni bez potrebe za komplimentima ili dodatnim uvjerenjima da ste na bilo koji način posebniji ili različiti od drugih.

Mi smo svi djeca Božja, nema posebnih i nema odbačenih! Svi smo jedno.

Ovo je ‘uni-verse’. Una – jedan, verse – pjesma. Svi smo jedno.

Nemamo potrebe misliti da smo posebni, jer ako to činimo, odmah je netko drugi manje poseban.

Ako smo svi posebni, onda nam i ne treba ta riječ koja bi nas definirala, odvojila.

Poseban je riječ koju treba vaš ego.

Vaš ego vam ovdje nije potreban.

Tražite svoje više sebstvo koje govori: ti si kreacija, dijelić Boga.

Dr Wayne Dyer