Najviši cilj koji možete postaviti pred sebe jest da pronađete mir i pomirite se sa svojim životom bez obzira na situaciju u kojoj se nalazite. Donosimo inspirativne savjete poznatog duhovnog učitelja Eckharta Tollea koji će vam pomoći da dođete na pravi put ka sreći.


Widget not in any sidebars

Tolle tvrdi: “Nemojte tražiti sreću. Ukoliko je budete tražili, nećete je naći jer je traženje u suprotnosti sa srećom. Sreća je sama po sebi nedostižna, ali je moguće postići oslobođenje od ne-sreće suočavanjem sa stvarnošću, a ne bježanjem od nje.”

Primarni uzrok nesreće nikada nije pojedina situacija već misli koje stvaramo o njoj. Budite svjesni svojih misli. Odvojite ih od situacije koja je uvijek neutralna – i takva kakva jest.

Umjesto da izmišljate kojekakve priče, držite se činjenica. Primjerice; ˝Gotovo je sa mnom˝ je izjava koja će vas samo spriječiti da poduzmete nešto konkretno dok je izjava ˝Imam svega 5 kuna na računu˝ činjenica koja vas može potaknuti da popravite situaciju.Oslobodite se ega

Pokušajte uloviti glas u vašoj glavi koji se možda čak svakog trenutka žali na nešto. Prepoznajte ga kao glas ega – te kada ga god čujete budite svjesni toga da on ne predstavlja vas. U pozadini je svjesnost, a ispred se nalazi glas – mislilac. Na ovaj način postajete slobodni od ega, slobodni od takvih misli.

Gdje god pogledali, postoji toliko pokazatelja prolaznosti vremena: jabuka koja trune, vaše lice u ogledalu kupaone u usporedbi sa slikom koja je slikana prije 30 godina. Ipak, nikada nećete naći direktan dokaz, ne možete iskusiti vrijeme – možete samo iskusiti trenutak u kojem se nalazite.

Zašto se pojavljuju anksioznost, stres ili negativan stav? To je zato što odbacujete trenutak u kojem se nalazite. A zašto to činite? Mislite da je nešto drugo važnije – samo mala greška, jedno krivo shvaćanje situacije mogu stvoriti čitav svijet patnje.

Prihvaćanjem sadašnjeg trenutka pronaći ćete savršenstvo

Ljudi se uvjeravaju da sreća ovisi o stvarima koje im se događaju. Ne shvaćajući pritom da se događaji odvijaju prilično spontano i neovisno jedno o drugom. Svijet je u stalnoj promjeni – prihvaćanjem sadašnjeg trenutka možete pronaći savršenstvo koje se ne može narušiti vremenom jer je neovisno o njemu. Što vas veže više prošlosti s nekom osobom to trebate više živjeti u sadašnjem trenutku inače ćete biti prisiljeni proživljavati prošlost opet iznova.Skoncentrirajte se na vašu nutrinu

Izjednačavajući sebe s fizičkim tijelom uvijek vodi do patnje jer tijelo je osuđeno na starenje i smrt. To ne znači da se ne treba brinuti za svoje tijelo.

Tijelo je snažno, prekrasno, puno života te možete uživati u njegovim atributima sve dok traju. Također možete popraviti svoje stanje ishranom i redovitom tjelovježbom.

Ako ne izjednačavate sebe sa svojim tijelom, kad njegova ljepota i snaga nestanu nećete se osjećati nemoćno niti će to narušiti vaše samopouzdanje ili poimanje svog bića.

Doduše, kad vam tijelo počinje slabiti više ćete se koncentrirati na svoju nutrinu koja je uistinu bitna.

Pokušavanjem da budete dobri nećete dostići dobrotu, ali pronalaženjem dobrote koja se već nalazi unutar vas ćete joj dopustiti da izađe na vidjelo.

Ukoliko je mir to što zbilja želite, onda ćete ga uvijek odabrati!

Autor: Josipa Kovač, naturala.hr