Ako ste angažirani u bilo kakve oblike ovisnosti, najefektniji način za riješiti se te ovisnosti jest otići direktno ka Višem Sebstvu i predati problem Bogu!

Da, zaista!

Samo Mu predajte vaš problem!

Predajte, jer znate da je najviša sila u univerzumu unutar vas.

Samo recite: “Bože, dajem ovaj problem ovisnosti Tebi, probao sam sve drugo, sada probajem Tebe!”

Prepustite se Višem dijelu sebe i primite Boga da vam pomogne maknuti te vezanosti uz stvari za koje mislite da bez njih ne možete živjeti.

Dr Wayne Dyer