Otpustite misli i zabrinutosti oko sutra, oko budućnosti!

Umjesto toga, načinite sebi obavezu da ćete uživati u današnjem danu malo više.

Vrlo je teško nešto postići ako ste opterećeni rezultatom!

Međutim, ako se opustite i budete mirni, imati ćete veću priliku postati nadahnuti i efikasni.

Inspiracija dolazi od riječi “in Spirit”, a kada ste “in Spirit” (U Duhu) onda ste i nadahnuti!

Budućnost tada više nije nešto o čemu se trebate brinuti, nego ste u potpunosti uronjeni u Sada – sve što jeste, što je oduvijek bilo i biti će, samo – Sada.

Dr WayneDyer


Widget not in any sidebars