Mi smo energetska bića. Hrana je energija. Naše su misli energija i mi plivamo u oceanu energije. Moramo biti svjesni činjenice da sve što razmišljamo i sve što radimo ima vrlo značajan utjecaj na sve oko nas. Na ljude, biljke, planetu Zemlju itd.
Naše misli i djela imaju utjecaj na sve oko nas. Kao rezultat našeg odgoja u školi i od strane roditelja i okoline, programirani smo da razmišljamo kako smo mi gospodari ovog svijeta i možemo raditi što god želimo. Svaka riječ koju izgovorimo stvara obrazac misli u eteričnoj i astralnoj dimenziji, i tako naše riječi i misli utječu na hranu pripremamo.

Uzimajući to u obzir, nije fizička hrana ta koja ima moć da ujedini ljude, već namjera koju ona prenosi. Čak i hrana za koju se smatra da je ‘u neznanju’, poput trulog mesa životinja ili hrane koja je zagađena mnoštvom umjetnih sastojaka, može imati neku moć stvaranja jedinstva među ljudima, makar privremeno, ako je prožeta namjerom ljubavi. To je jasno vidljivo tijekom blagdana kao što su Božić i Uskrs.

Međutim, takvi ujedinjujući učinci su kratkotrajni te, kao i svaka dobra namjera, brzo bivaju preplavljena osjećajima straha, boli i tuge životinja, osjećajima koji su prisutni u mesu. Za dugoročni i najtransformativniji utjecaj hrana treba biti potpuno oslobođena bilo kakvih negativnih osjećaja, uključujući one koji dolaze od zaklanih životinja. Najčišća hrana je ona koja se priprema s ljubavlju, te ona koja je oplemenjena molitvama.
Autor i redatelj David Wilcock vjeruje da ulaganjem pozitivne energiju, hranu možemo učiniti zdravijom za sebe i druge: “Strukturu svoje hrane možete promijeniti namjerom… To je razlog zašto je tako važno blagosloviti svoju hranu jer je na taj način činimo još potentnijom, stavljajući svoju energiju u nju.”

Hrana je uglavnom voda, koja je najmoćniji provodnik energije misli. Sva hrana na taj način sadrži energetski otisak koji je proizašao iz načina uzgajanja, rukovanja, pakiranja, pripremanja, kuhanja i posluživanja. Svaka osoba koja dođe u doticaj s hranom u njenom putovanju od sijanja do tanjura suštinski utječe na energetsku kvalitetu hrane te u konačnici utječe na naše fizičko, mentalno i duhovno zdravlje. Misao ili psihička energija svake osobe dodaje se paleti svjesnih misli koje na kraju ulaze u naše tijelo.

Dakle, sva hrana koju jedemo je bila u kontaktu s mnogim ljudima i svi oni ostavljaju svoj energetski pečat na tu hranu i ta hrana sadrži tu energiju. I tako kad konzumiramo hranu, ta energija ima učinak na nas. Tako da ne jedemo samo fizičku hranu već jedemo i tu suptilnu energiju. Većina ljudi na shvaća važnost toga. Klasični primjer toga je kad odemo u neki restoran i dobijemo hranu koja je vrlo ukusna jeziku, ali se nakon objeda emocionalno i energetski možemo osjećati nečisto i nemirno. Ili, s druge strane, ako odete kući kod svoje majke i ona vam spremi jako lijepo jelo, a vi dok jedete osjećate ljubav u toj hrani. To su praktični i opipljivi primjeri koje gotovo svi možemo primijetiti.

Mi smo energetska bića. Hrana je energija. Naše su misli energija i mi plivamo u oceanu energije. Moramo biti svjesni činjenice da sve što razmišljamo i sve što radimo ima vrlo značajan utjecaj na sve oko nas. Na ljude, biljke, planetu Zemlju itd. Naše misli i djela imaju utjecaj na sve oko nas. Kao rezultat našeg odgoja u školi i od strane roditelja i okoline, programirani smo da razmišljamo kako smo mi gospodari ovog svijeta i možemo raditi što god želimo. Krivo mislimo da su životinje namijenjene da ih iskorištavamo, biljke i povrće su isto namijenjeni da ih iskorištavamo i ne postoji shvaćanje da je svugdje oko nas prisutan život i svjesnost.

Ljudi trebaju cijeniti sve vrste života u svojim različitim očitovanjima. Trebaju postati svjesniji svog izbora hrane i imati više poštovanja prema drugim živim bićima.

Misli imaju utjecaj na hranu. Ono što razmišljamo i energije koje imamo u sebi i oko sebe imaju utjecaj na tu hranu i ona tu energiju zadržava te je naposljetku mi unosimo u sebe.

Paul Rodney Turner, Food Yogi