Sve što stvoriš u svom vanjskom svijetu ima svoj začetak u tvom unutrašnjem svijetu na vrlo slikovitom ekranu uma. Kada naučiš kontrolirati svoje misli i maštu, sve što na ovom svijetu poželiš u potpunosti, neiskorišteni potencijali će probuditi u tebi. Počet ćeš oslobađati pravu snagu svog uma da bi stvorila onu vrstu čarobnog života, koju vjerujem da zaslužuješ.
Da bi oslobodila potencijale svog uma, tijela i duše, moraš prvo obogatiti svoju maštu.

Vidiš, stvari se uvijek oblikuju dva puta: prvo u radionici uma, a zatim i samo tada, u stvarnosti.

Sve što stvoriš u svom vanjskom svijetu ima svoj začetak u tvom unutrašnjem svijetu na vrlo slikovitom ekranu uma.

Kada naučiš kontrolirati svoje misli i maštu, sve što na ovom svijetu poželiš u potpunosti, neiskorišteni potencijali će probuditi u tebi.

Počet ćeš oslobađati pravu snagu svog uma da bi stvorila onu vrstu čarobnog života, koju vjerujem da zaslužuješ.

Počevši od danas, zaboravi na prošlost.
Osmjeli se i počni misliti o sebi kao o nečem višem nego što je skup tvojih trenutnih okolnosti.

Očekuj najbolje. Bit ćeš zadivljena rezultatima.

Osmjeli se skinuti prašinu sa svojih snova.

Počni ponovo poštovati život i slaviti sva njegova čuda.

Probudi moć svog uma da bi utjecala na to da se stvari počnu događati.

Jednom kad uspiješ u tome, svijet će se udružiti sa tobom da bi činio čuda u tvom životu.

Robin Sharma