Kaže se da prije ulaska u more
rijeka drhti od straha.

Osvrće se na put kojim je prošla,
s vrhova planina,
duga vijugava cesta koja je prelazila šume i sela.

A ispred sebe,
ona vidi ocean tako golem,
ako bi ušla čini se
da nema ništa više nego da zauvijek nestane.

Ali drugog načina nema.
Rijeka se ne može vratiti.

Nitko se ne može vratiti.
Vratiti se je nemoguće.

Rijeka treba preuzeti rizik
ulaska u ocean
jer će samo tada strah nestati,
jer samo tada će rijeka znati
da neće nestati u oceanu,
već će oceanom postati.

Khalil Gibran