Ako zaista želiš živjeti, morat ćeš učiniti puno pogrešaka.

Nemoj se nikada bojati grešaka; inače će te strah paralizirati.

Nastavi griješiti.

Zapamti samo jednu stvar: ne ponavljaj iste greške.

Jednom je dovoljno.

Izmišljaj nove pogreške, otkrivaj nove pogreške.

Nemoj padati u isti jarak, pronađi novu jamu.

Kada griješiš, kada zastraniš, ti rasteš.

To je jedini način rasta.

 

Osho, Ljepota ljudske duše


Widget not in any sidebars


Widget not in any sidebars